Så här går coaching till

Planering
Vi kommer tillsammans att bestämma tid och plats för våra samtal. Vi gör också upp en preliminär planering av antalet samtal och hur ofta vi ska träf­fas. Fem tillfällen kan vara lagom. Om du får förhinder för någon av träffarna måste du höra av dig senast 24 timmar innan.

Kontrakt
Du får i förväg det kontrakt som tydliggör vår överenskommelse och som vi båda undertecknar. Det är ett ömsesidigt kontrakt, med tydlig målformu­le­ring, resul­­tat­­upp­följ­ning och sekretess. Exempel kontrakt

Strategier, fokus och förflyttning bild 3
Coaching är en form av förflyttning.
Du bestämmer själv ditt syfte och mål med coachingen.
Det kan handla om att maximera dina förmågor och din potential,
att överträffa dig själv och att tänja dina egna styrkor och svagheter.
Du sätter dina mål. Med coachens stöd finner du strategier och håller fokus. Du skap­ar något nytt och åstadkommer ett resultat.

Ställ krav på din coach!
Ställ krav på din coach, det är genom en ärlig och rak kommunikation som vi får ut mesta möjliga  av den tid vi har till­sam­mans. Om ställer någon fråga som du inte vill svara på är det viktigt att du säger det.
Då får du helt enkelt en annan fråga.

Du styr det resultat du vill uppnå
Du väljer vilket ämne du vill bli coachad i. Det kan vara en förändring, en ut­ma­ning eller att pröva något nytt. Du kan vilja ha hjälp med ett långvarigt pro­jekt och coaching i att ta dig vidare i det. Det kan också vara något mera av­grän­sat som känns viktigare för dig just nu. Du kan alltså byta ämne och se­dan återvända till ”projektet” om du så öns­kar. Det är hela tiden du som styr vad du vill ha ut av coachingtiden.

Du är experten i dina utmaningar.
När vi arbetar tillsammans kommer du sannolikt att få lite uppgifter från gång till gång. Du väljer själv hur mycket du vill arbeta med dessa. Resultat­et, det du får ut av det, blir självfallet avhängigt av det arbete du själv lägger ned. Det är bra om du säger till om coachen ska ”pusha” dig ännu mer eller om du tycker att det känns för tufft. Du är ju experten i dina utmaningar.