Individuell coaching för medarbetare

En organisation är beroende av sina medarbetare. Deras välbefinnande är grunden för att nå framgång och lönsamhet.

En effektiv medarbetare behöver känna engagemang och motivation i sin yrkesroll.

Individuell coaching för medarbetare är ett forum utanför jobbet där personen kan ta upp specifika problemställningar både på ett personligt och ett professionellt plan.

Med sin personliga coach kan medarbetaren få hjälp och stöd, utbyta idéer och tankar, stärka sitt självförtroende, hitta nya vägar och se sin situation och sina roller från olika håll.

Genom att medarbetaren får tid att reflektera över sin vardagssituation, lära sig prioritera och sätta gränser kan också stressrelaterade problem i form av olika utmattningssymptom förebyggas eller förhindras.

Effekten av Individuell coaching  kan vara:

- Bättre förmåga att prioritera och sätta gränser

- Ökad tydlighet i kommunikation

- Ökad medvetenhet om egna personliga mål i relation till verksamhetens mål

- Balans mellan arbete och fritid  

- Utmattningssymptom förhindras

Mål, innehåll och tid läggs upp tillsammans med kunden.
Individuell coaching kan erbjudas i kombination med telefon/webbcoaching.

Ursula_o_havet 004