Till dig som är ledare och chef

”Tillsammans med mig klarar chefer och ledare att ta sig an utmaningar i ledarskapet, att ta sig förbi hinder och nå sina mål för utveckling, effektivisering, förändring och förnyelse i verksamhet och företag.” 

Ursula EldhFacebook modifierad
Civilekonom, coach
Årnacken Coaching