Individuell coaching för chefer

Vill du hitta ditt personliga ledarskap och få tid för reflektion, att  i lugn och ro fundera över förhållningssätt, problemställningar, aktuella situationer som har med din chefsroll att göra?

Som chef står du inför situationer och dilemman som behöver hanteras och lösas. Du är den som skall fatta beslut, driva frågor och leda din personal mot verksamhetens uppsatta mål och resultat.

Chefrollen anses ibland vara en ensamroll med krav från bland annat överordnade, kunder och underställda.

Ett coachsamtal utgår alltid från den situation du befinner dig i just nu och de mål du har satt upp för framtiden

Effekten av Individuell coaching kan vara:

- Större säkerhet i chefrollen

- Bättre förmåga till problemhantering och prioritering

- Ökad tydlighet i kommunikation

- Ökad medvetenhet om egna personliga mål i relation till verksamhetens mål

- Balans mellan arbete och fritid 

Mål, innehåll och tid läggs upp tillsammans med kunden. Individuell coaching kan erbjudas i kombination med telefon/webbcoaching.

Ursula_o_havet 003