Referenser och nöjda kunder

”Ursula är en resultatfokuserad, businessminded , igångsättande, engagerad och empatisk coach. Hon är ett värdefullt bollplank under mitt arbete att utveckla min verksamhet” - Eva Jansén Expert arbetseffektivitet, Oglio Utveckling

Arbetet med Ursula har strömlinjeformat och effektiviserat både kundbemötandet och försäljningsmetodiken. Som företagare har man alltid hundra idéer och tankar om vad som behöver göras och vad man skulle vilja göra. Ursula har hjälpt mig prioritera och tydliggöra vad jag egentligen vill och vad som behöver göras för att jag ska komma vidare på det bra sätt.” – Andreas Leveau, Balanserad Kropp

”Genom Ursulas coaching har jag fått nya perspektiv och lärt känna mig själv. Samtalen har givit mig ”aha-upplevelser” som fått mig att handla och tänka i andra, nya banor. jag har fått stöd i svårhanterliga situationer och konflikter, att finna en plan som hjälpt mig att hantera dessa. Jag har fått användbara kommunikationsverktyg för att förbättra dialogen med de aktörer jag yrkesmässigt samarbetar med.” – Ulrica Oscarsson, Edil, Lunds Studentskegård