Ledning, erfarenhet och kompetens

Office 365Årnacken Coaching
VD Ursula Eldh, civilekonom och professionell coach.

Ursula drivs av människors utveckling och ständiga förbätt­ringar. Alltid med människors individuella och unika villkor och möjligheter för ögonen. Hon tillämpar coaching som kvalitetssäkrad utvecklings- och samtalsmetod.

Ursula är en mycket god lyssnare som utmanar, fångar detaljer och ser till helheten. En trygg och engagerad samtalspartner, en lojal utmanare, en ifrågasättande vän. I möten och samtal uppstår gott klimat och möjligheter öppnas för reflektion, förändring och resultat. 

Gedigen professionell chef- och ledarerfarenhet
Ursula har gedigen erfarenhet som säljledare, ekonomichef, skolledare och konsultchef. Mångårig ledar­erfarenhet inom före­tags­ekonomi, marknad, sälj, projektledning, EU-projekt,
personalrekrytering, utbildning och avveckling.

Dubbel professionell kompetens
Universitetsexamina i ekono­mi, marknadsföring, språk, juridik, utvärdering och ledarskap. Utbildad i chefskap, personlig försäljning, projekt­ledning och individ- och grupputveckling.

Certifierad coach ICF
Diplomerad och certifierad professionell coach genom International Coach Federation ICF. ICF är det världsledande globala branchorganet för coacher med högt ställd professionell och etisk standard. Professionell coaching bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Läs mera om ICF:s definitioner, etiska riktlinjer och kärnkompetenser för coacher i länkarna här nedan.

ACC_WEBIFC Riktlinjer

International Coach Federations svenska hemsida

 Aktiv i Ängelholms Näringsliv  Ängelholms Rönne Rotaryklubb  Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen  Tillväxt Helsingborg