Certifiering -en kvalitetsgaranti för dig som kund

Office 365Ursula Eldh är diplomerad och certifierad professionell coach genom International Coach Federation ICF. ICF är det världsledande globala branchorganet för coacher med högt ställd professionell och etisk standard. Professionell coaching bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Läs mera om ICF:s definitioner, etiska riktlinjer och kärnkompetenser för coacher i länkarna här nedan.

IFC Riktlinjer

International Coach Federations svenska hemsida

 

ACC_WEB