Årnacken Coaching – vår affärsidé

Affärsmässig utveckling
Årnacken Coaching fokuserar på affärsmässig utveckling av verksamhet, organisation, ledar­skap och medarbetare.

Coaching som arbetsmetod och verktyg
Vi erbjuder professionell coaching där du är experten i dina utmaningar. Ingen annan än du kan anta dina utmaningar. Bara du kan gå vinnande ur dem – med stöd av coachen.

Humanistisk människosyn
Vi arbetar utifrån en humanistisk människosyn med tilltro till att vi människor har resurs och potential att utvecklas, förmåga att själv klara av situationer som uppkommer och eget ansvar för våra val och handlingar.

100% kundanpassning IMG_2210[1]
Vi utgår från kundens situation och behov.

Individuellt mottagande och individuellt be­mö­tande
Flexibel och kontinuerlig anpass­ning av innehåll, tid och plats. Vi erbjuder den senaste digitala mötestekniken via webben. 

Kvalitetssäkring och sekretess
Vi arbetar enligt ICF:s (International Coach Federation) kvalitetssäkrade riktlinjer och etiska regler under fullständig sekretess.